Duurzame Brandstoffen

Wist je dat...

  • schone brandstof één van de belangrijkste instrumenten is om CO2 in de luchtvaart te reduceren?
  • Nederland met zijn chemische industrie, pijpleidingen, lucht- en zeehavens en kennisinstellingen alles in huis heeft om een voortrekkersrol te spelen op de markt voor duurzame brandstoffen?
  • het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof een vermindering in CO2-uitstoot levert van meer dan 85% ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstof?

WDB

Schiphol is een belangrijk internationaal knooppunt. Daarmee is Nederlandse luchtvaartsector medeverantwoordelijk voor een relatief hoge uitstoot van broeikasgassen. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft Nederland het initiatief voor de ‘Duurzame Luchtvaarttafel’ genomen, waarin overheid en luchtvaartindustrie de doelen en acties bespreken die nodig zijn om te werken aan een emissievrije luchtvaart.

Eén van de werkgroepen van de Duurzame Luchtvaarttafel is de Werkgroep Duurzame Brandstoffen (kortweg WDB).

WDB Actieprogramma

De SAF sector zal moeten worden opgeschaald. Wat is er nodig om op de lange termijn aan de klimaatdoelen van de Nederlandse luchtvaartsector te voldoen?

Voor de internationale luchtvaart zijn voorlopig geen technische alternatieven beschikbaar voor aandrijving via verbrandingsmotoren. Duurzame brandstoffen zijn op dit moment nog 2 tot 5 keer duurder dan fossiele brandstoffen. Nederland heeft dankzij de combinatie van chemische industrie, infrastructuur (pijpleidingen), lucht- en zeehavens en kennisinstellingen, alle spelers in huis om een voortrekkersrol op de markt voor Duurzame brandstoffen te spelen.

Het Actieprogramma Duurzame Brandstoffen zich bevindt in de uitvoeringsfase.

6 Aanbevelingen SAF-ecosysteem

Het SAF-ecosysteem draagt bij aan de versnelling van de transitie van fossiele naar duurzame luchtvaartbrandstoffen en biedt kansen voor een toekomstbestendig bedrijven cluster. Download hier de zes gerichte aanbevelingen om een SAF-ecosysteem te ontwikkelen.

Regiovisie 

De regio Rotterdam heeft de ambitie én potentie om zich te positioneren als aantrekkelijke en concurrerende locatie voor een productieketen van Sustainable Aviation Fuels (SAF).

Op initiatief van Rotterdam the Hague Innovation Airport (RHIA), is een werkgroep geformeerd van RHIA-partners om de (on)mogelijkheden van een SAF-productieketen in de regio te onderzoeken, en op basis waarvan de regiovisie is ontwikkeld.

De regiovisie beschrijft de opgave van de huidige economie en de luchtvaartsector, geeft inzicht in SAF en de productieroutes, analyseert de kwaliteiten van de regio.

Hoe zit het eigenlijk met synthetische kerosine?

Synthetische kerosine wordt genoemd als een van de duurzame brandstoffen binnen de luchtvaart die zo hard nodig is om de uitstoot van CO2 terug te brengen naar nul. Maar wat is dat eigenlijk: synthetische kerosine?

Om de klimaatambities te halen, hebben we duurzame brandstoffen hard nodig.

Waterstof voor een duurzame energievoorziening?

In de transitie naar duurzame brandstoffen kan waterstof een belangrijke rol spelen. TNO werkt samen met ECN aan innovaties voor productie, transport en opslag van waterstof en toepassingen als brandstofcellen en gasturbines om de energietransitie te versnellen.

Lees meer

De circulaire economie van duurzame kerosine
Door het combineren van waterstof en CO2 is de productie van synthetische kerosine volledig duurzaam.

(C) FD | EH | Bron: Kalavasta
(C) FD | EH | Bron: Kalavasta
(C) FD | EH | Bron: Kalavasta
(C) FD | EH | Bron: Kalavasta

Biokerosine

85% minder CO2-uitstoot. De grondstoffen van biokerosine zijn de rest- en afvalstromen van hoofdzakelijk regionale industrieën, zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet.

SYNTHETISCHE KErosine

In 2030 is 14% van de kerosinevraag in Nederland duurzaam. Nu is er nog té weinig duurzame brandstof om deze volledig in te zetten.

groene waterstof

Groene waterstof is, naast elektriciteit, het enige alternatief om wind- en zonne-energie op grote schaal in te zetten in het duurzame energiesysteem van de toekomst.

Laatste nieuws

Foto Bij Nieuwsbericht 22 11 KLM 140122

KLM voegt 0,5 procent duurzame brandstof toe aan vertrekkende vluchten Amsterdam

Alle KLM-vluchten die uit Amsterdam vertrekken vliegen sinds 10 januari 2022 met 0,5 procent Sustainable Aviation Fuels (SAF) in de brandstofmix. Daarmee wordt vooruitgelopen op een Europese maatregel die over drie jaar moet ingaan. De Europese Unie heeft een voorstel op de plank liggen om vanaf 2025 alle vertrekkende vluchten...
Foto Bij Nieuwsbericht 22 03 Airbus Spanje 010122

Airbus lanceert Spaans laboratorium voor waterstofbrandstofcellen en -tanks

Airbus gaat in Spanje nog een onderzoeksfaciliteit openen voor de ontwikkeling van brandstofcellen en opslagtanks voor waterstof. Testen van de eerste waterstoftanks zijn voorzien in 2023. De Spaanse Zero Emission Development Centers (ZEDC), die worden gerund door een dochteronderneming van Airbus, voegen zich bij soortgelijke ZEDC’s in Nantes en Bremen....
Foto 10 01 2022 Om 18.05

Luchtvaart in het coalitieakkoord

Het coalitieakkoord van 15 december 2021 besteedt ruimschoots aandacht aan de verduurzaming van de luchtvaart. Ook de luchtvaart moet een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-emissies, zo stelt het akkoord. Daartoe wordt onder meer verwezen naar het ‘Fit For 55’-beleidspakket. Europese afspraken over het rechtvaardig belasten van de luchtvaart worden...

laatste publicaties

Explained: The Different Types Of Sustainable Aviation Fuel

Regiovisie Sustainable Aviation Fuels

Waarom de trein niet duurzamer is dan het vliegtuig

Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie

Decarbonising Aviation: THE SUSTAINABLE WAY FORWARD

Clean Skies for tomorrow: Sustainable Aviation Fuels as a Pathway to Net-Zero Aviation

Van Nieuwenhuizen verplicht gebruik schonere brandstof luchtvaart

Projecten

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Agenda

22 mrt 2022

-

23 mrt 2022

Save the Date for the Clean Aviation Forum

Re-imagining Europe’s path to climate-neutrality: Clean Aviation takes off  is the title of the first Clean Aviation Forum, which will…

Youtube

Infographic