CO2 emissievrij

Waarom we schoner moeten vliegen

Vliegen brengt je naar andere werelden. Voor vakantie, familiebezoek, een zakenreis. Maar vliegen heeft ook impact op het klimaat. De nadelen van vliegen zijn duidelijk: met de groei van de luchtvaartsector neemt de uitstoot van CO (ultra)fijnstof, NOx,  maar ook geluidsoverlast toe, waardoor het draagvlak in de samenleving onder druk komt te staan. De luchtvaart moet schoner. Vliegen moet duurzamer worden. Daarom bundelt de luchtvaartsector de krachten met overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Om samen nieuwe doorbraken te realiseren en te voldoen aan het doel van Het Akkoord Duurzame Luchtvaart: het terugdringen van de CO2-uitstoot.

2015

In het Klimaatakkoord van Parijs spreken alle deelnemende landen samen af dat de aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag opwarmen. Het streven is maximaal 1,5 graad. Om dit te bereiken staan er maar liefst 600 doelstellingen in het Klimaatakkoord. Ook Nederland verbindt zich hieraan.

2018

Het Klimaatakkoord van Parijs is vertaald naar een nationaal Klimaatakkoord. Hierin vallen afspraken over de bijdrage van de binnenlandse luchtvaart en grondgebonden activiteiten. In aanvulling daarop hebben partijen in Nederland ook afspraken gemaakt over de internationale luchtvaart. Op initiatief van Minister Cora van Nieuwenhuizen is de Duurzame Luchtvaarttafel opgericht.

2019 - 2020

De partijen aan de Duurzame Luchtvaarttafel stellen ambities en doelstellingen op voor het verminderen van de CO2-uitstoot door binnenlandse luchtvaart, door luchtvaart vanuit Nederland en op luchthavens. Deze worden vastgelegd in het Akkoord Duurzame Luchtvaarttafel.

 

 

De Nederlandse aanpak van een wereldwijde uitdaging

Mondiale afspraken worden op zowel Europees als nationaal niveau uitgevoerd.
Hierbij bestaat ruimte voor de EU en voor Nederland om (extra) verantwoordelijkheid te nemen en een vooruitstrevende rol te vervullen wat betreft CO2 -reductie in de luchtvaart.

Nederland erkent de afspraken die zijn gemaakt binnen de VN-luchtvaartorganisatie ICAO en verkent mogelijkheden om hun doelstelling voor 2050 aan te scherpen. Zo draagt de Nederlandse luchtvaart bij aan de wereldwijde doelstellingen.

                                         

 

 

 

Nederland dé hotspot voor innovatie in de luchtvaart? Ja, want we hebben hier alles!

  • Sterke samenwerkingskwaliteiten
  • Wereldwijd hoog aangeschreven universiteiten
  • Volop technologische kennis en denkkracht
  • Relevante maakindustrie voor de luchtvaartsector
  • Een van de grootste hub-luchthavens ter wereld
  • Spilfunctie onderzoeksinstellingen (TO2)