Grote Ambities

De luchtvaart moet verduurzamen. Dat maakt de luchtvaartsector zélf mogelijk met maatregelen tot er geen CO2-uitstoot meer is.

Afbeelding Grote Ambitie
note:

*
Internationaal wordt het jaar 2005 aangehouden als referentiejaar voor klimaatdoelstellingen. Het akkoord Duurzame Luchtvaart sluit daarbij aan.

**
Met 'Luchtvaart vanuit Nederland' wordt bedoeld internationale commerciële luchtvaart vanuit Nederland.

Om de CO2- uitstoot van vluchten te verminderen en andere CO2 reducerende doelen binnen de gestelde termijnen te halen, is een versnelling hard nodig.

Zo versnellen we verduurzaming

Het akkoord Duurzame Luchtvaart zet in op maatregelen die de meeste klimaatwinst opleveren en die mondiaal kunnen worden overgenomen. De maatregelen zijn gebundeld in thema's met eigen doelstellingen en een eigen actieprogramma.

Duurzame brandstoffen

Schone brandstof is één van de belangrijkste instrumenten om CO2 in de luchtvaart te reduceren. Nederland heeft met zijn chemische industrie, pijpleidingen, lucht- en zeehavens en kennisinstellingen alles in huis om een voortrekkersrol te spelen op de markt voor duurzame brandstoffen. Doel is dat in 2030 14% van de in Nederland getankte brandstof duurzaam is en in 2050 zelfs 100%.

 

Vlootvernieuwing en retrofitting

Doel is dat 30% van de vluchten van en naar Schiphol in 2030 worden uitgevoerd met de schoonste beschikbare vliegtuigen. Dit kan zijn met nieuwe vliegtuigontwerpen, aandrijving en lichtere materialen. Een andere manier om schoner te vliegen is retrofitting: vliegtuigen renoveren en voorzien van de nieuwste technieken.

 

Grondgebonden operaties

Een luchthaven gebruikt veel energie. Afhandelmaterieel rijdt af en aan. Bussen brengen passagiers van en naar het vliegtuig. Stilstaande vliegtuigen tappen stroom.
Er staan gebouwen die gekoeld, verwarmd en verlicht moeten worden, vol computers en andere apparatuur. Doel is dat de grondgebonden operaties van Nederlandse luchthavens vanaf 2030 emissievrij zijn. Tot 2070 zijn daarnaast verschillende aanvullende besparingen mogelijk.

 

Hybride elektrisch vliegen

Wereldwijd werken innovators aan de ontwikkeling van (hybride) elektrisch aangedreven vliegtuigen. Nederland is hierin een belangrijke proeftuin. In 2030 moet hybride elektrisch vliegen mogelijk zijn met 20 tot 50 passagiers en in 2050 moeten korte-afstandsvluchten volledig elektrisch uitgevoerd kunnen worden. Zodat in 2070 de luchtvaart geen CO2 meer uitstoot.

 

En meer...

Parallel aan de Duurzame Luchtvaarttafel lopen diverse trajecten in Nederland en Europa, die bijdragen aan verduurzaming van de luchtvaart. Denk aan luchtruimherziening voor efficiëntere (oa kortere) vliegroutes binnen Nederland, Single European Sky voor efficiënter luchtruim gebruik binnen Europa en het vervangen  van korteafstandsvluchten door vervoer per spoor.