Samen de schouders eronder

Schouders Eronder

Om de luchtvaart te verduurzamen is krachten bundelen essentieel. De Nederlandse Luchtvaartsector, bedrijven, overheden en kennisinstellingen spannen zich daarom in om de CO2-footprint van personen en vracht tot nul te reduceren. Daarom is het van belang om reizigers en werkgevers te informeren over klimaateffect van reizen.
Immers: duurzame luchtvaart is een win-win situatie voor mens, klimaat én economie.

Duurzame luchtvaarttafel

Met het oprichten van de Duurzame Luchtvaarttafel is een eerste stap gezet voor samenwerking in vergroening van de luchtvaart. In Nederland opererende luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, grondafhandelaren, maakindustrie, reisorganisaties, brancheorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, energiesector en de overheid nemen deel aan de tafel en onderschrijven het Akkoord Duurzame Luchtvaart.

Er zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof bij zowel de nationale luchtvaart, grondgebonden activiteiten als bij de internationale luchtvaart flink te verminderen en dat is een uitdaging voor een internationaal groeiende sector!

Deelnemers Duurzame Luchtvaarttafel