Publicaties

Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie

TNO 2020 Elektrolysers

Regionale kansenkaart en aanbevelingen voor de ontwikkeling van een Nederlandse productieketen voor elektrolysers.

 

Links

https://duurzameluchtvaarttafel.nl/wp-content/uploads/2021/08/TNO-2020-elektrolysers.pdf

Meest recente publicaties

Explained: The Different Types Of Sustainable Aviation Fuel

Regiovisie Sustainable Aviation Fuels

Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart

Brochure Agreement Sustainable Aviation (English version)

Sustainable Aviation Agreement

Waarom de trein niet duurzamer is dan het vliegtuig

Decarbonising Aviation: THE SUSTAINABLE WAY FORWARD

THE HIGH-FLYING INDUSTRY: URBAN AIR MOBILITY TAKES OFF

Electrification Scenarios of Airplanes and Barges in the Netherlands till 2050