Publicaties

Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart

Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart

Het Klimaatakkoord van Parijs, vastgesteld tijdens de 21e Conference of the Parties (COP21)
op 12 december 2015, heeft als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim
beneden de 2 graden Celsius, met een streven naar 1.5 graad. De luchtvaart draagt bij aan het
behalen van deze doelstellingen. Afspraken zijn vastgelegd in het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart.

Links

https://duurzameluchtvaarttafel.nl/wp-content/uploads/2021/08/Ontwerpakkoord_Duurzame_Luchtvaart-8.pdf

Meest recente publicaties

Explained: The Different Types Of Sustainable Aviation Fuel

Regiovisie Sustainable Aviation Fuels

Brochure Agreement Sustainable Aviation (English version)

Sustainable Aviation Agreement

Waarom de trein niet duurzamer is dan het vliegtuig

Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie

Decarbonising Aviation: THE SUSTAINABLE WAY FORWARD

THE HIGH-FLYING INDUSTRY: URBAN AIR MOBILITY TAKES OFF

Electrification Scenarios of Airplanes and Barges in the Netherlands till 2050