Publicaties

Regiovisie Sustainable Aviation Fuels

Schermafbeelding 2021 10 21 Om 11.56.25

PUBLICATIE REGIOVISIE SAF

Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) heeft in 2020 het initiatief genomen om met een aantal partners een visie te schrijven over de toekomst van Sustainable Aviation Fuels in de regio. Hiermee doen we een aantal aanbevelingen om de regio Rotterdam te positioneren als een zeer aantrekkelijke en concurrerende locatie voor een SAF-ecosysteem. Dit draagt bij aan de versnelling van de transitie van fossiele naar duurzame luchtvaartbrandstoffen. Én biedt kansen voor een ‘future-proof’ bedrijvencluster.

De Royal Schiphol Group en RTHA, i.s.m. een aantal (internationale) partners (SkyNRGIneratecSunfireClimeWorksEDL en Urban Crossovers) hebben het initiatief om met het ontwikkelen van SAF een impuls te geven aan de verduurzaming van luchtvaart. SAF is een alternatief voor fossiele brandstoffen in de luchtvaart. Dit initiatief bestond uit het ontwerpen en bouwen van een proefplant voor synthetische kerosine, of te wel Sustainable Aviation Fuels (SAF). Middels DAC (Direct Air Capturing) van CO-2 en groene waterstof wordt synthetische kerosine geproduceerd (1500 liter per dag), dat bijgemengd wordt (momenteel tot 50%) met kerosine. Inmiddels is een door SkyNRG en Climeworks met medewerking van Uni[per een uitvoeringsorganisatie Zenid opgericht. Dit is een consortium van samenwerkende bedrijven uit de brandstof industrie, die de proefplant gaat bouwen en realiseren in Rotterdam.

Parallel aan de bouw van de SAF-plant is het idee ontstaan een verkenning te doen naar opschalingsmogelijkheden van SAF-productie in de regio Rotterdam. Samen met strategische partners van RHIA (Gemeente Rotterdam; RTHASkyNRG, Havenbedrijf RotterdamTNO en Innovation Quarter) is er het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de totstandkoming van een Regiovisie SAF. In deze visie gaan we o.a. in op de mogelijkheden van een SAF-productieketen in de regio; verschaffen we inzicht in SAF en de diverse productieroutes.

De volgende stap is om samen met bestuurlijke organisaties in de regio te verkennen welke verdere stappen we kunnen zetten in het ontwikkelen van een beleid op weg naar een productiecluster SAF.

Lees hier de Regiovisie SAF

Meest recente publicaties

Explained: The Different Types Of Sustainable Aviation Fuel

Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart

Brochure Agreement Sustainable Aviation (English version)

Sustainable Aviation Agreement

Waarom de trein niet duurzamer is dan het vliegtuig

Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie

Decarbonising Aviation: THE SUSTAINABLE WAY FORWARD

THE HIGH-FLYING INDUSTRY: URBAN AIR MOBILITY TAKES OFF