Nederland versnelt op duurzame luchtvaart

Samenwerken aan een schonere, stillere en meer duurzame toekomst van de luchtvaart in Nederland

- visie Duurzame Luchtvaart -

Luchtvaart verbindt ons met de rest van de wereld. De wereldwijde bereikbaarheid levert een belangrijke bijdrage aan ons welzijn en onze welvaart. Goede internationale verbindingen zijn essentieel voor de Nederlandse open economie. Met de groei van de luchtvaart neemt uitstoot van broeikasgassen als CO2, stikstofoxiden (NOX) en waterdamp toe. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Klimaatdoelstellingen van Parijs, en zal stappen moeten maken in het verduurzamen van de luchtvaart om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Partijen zijn in verschillende actieprogramma's verbonden aan de Duurzame Luchvaarttafel om het gezamenlijk doel te bereiken: het verduurzamen van de binnenlandse luchtvaart.

 

klimaatdoelstelling

Blad

2030

  • Uitstoot naar een COemissie op het niveau van 2005 voor de internationale luchtvaart;
  • Zero emissie van de grondgebonden activiteiten.

 

Blad

2050

  • Uitstoot naar een CO2 emissiereductie van 50% ten opzichte van 2005 voor de internationale luchtvaart;
  • De binnenlandse luchtvaart op zero emissieniveau.
Blad

2070

  • Zero emissie voor de gehele luchtvaart.

 

 

Tip de redactie over (inter-) nationaal nieuws en evenementen op het gebied van verduurzaming van de luchtvaart

Agenda

26 okt 2021

Hydrogen Aviation Summit

The industry-leading event for exploring, adoption, advances and potential of hydrogen aviation.   A new golden age of aviation is…

27 okt 2021

Hydrogen Aviation Summit

The industry-leading event for exploring, adoption, advances and potential of hydrogen aviation.   A new golden age of aviation is…

06 nov 2021

Nederlands General Aviation Symposium: Duurzame en Innovatieve General Aviation

Op dit moment is definitief voorzien voor 6 november op EHTE het NGAS ofwel General Aviation Symposium. Te houden bij…

12 nov 2021

Elektrificatie luchtvaart: hoe brengt Brainport battery power van automotive naar aviation?

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij organiseert in samenwerking met de Automotive Campus, TU/e, Brainport Eindhoven en Eindhoven Airport een fysieke bijeenkomst…

Publicaties

THE HIGH-FLYING INDUSTRY: URBAN AIR MOBILITY TAKES OFF

Electrification Scenarios of Airplanes and Barges in the Netherlands till 2050

Clean Skies for tomorrow: Sustainable Aviation Fuels as a Pathway to Net-Zero Aviation

Build back better – aviation sector in support of clean, green economic recovery

Hydrogen-powered aviation: preparing for take-off

Results of the Clean Aviation Public Consultation are now online!

Youtube

Youtube

Infographic

Bron: IATA (2013) CO2 roadmap

Brochure